hattatlarsofasi.com
Berberzâde Ahmed Reşîd Efendi
Balıkesirli Osman Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Berberzâde Ahmed Reşîd Efendi, sıbyân mektebine devam ettiği eyyâmda Konyalı ebû-Bekir Râşid Efendi’den sülüs ve nesih meşke…