hattatlarsofasi.com
Bekir Fâ’ik Nâmık Efendi
Terceme-i hâli hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamış olan Bekir Fâ’ik Nâmık Efendi, sülüs ve nesihi Abdullah Hulûsî Efendi’den meşkederek H. 27 Cemâziye’l-evvel 1282/M. 18 Ekim 1865 tari…