hattatlarsofasi.com
Behçet Arâbî
Urfa’nın yetiştirmiş olduğu hattatlardan biri olan Behçet Efendi, Ebu-Eyyûb el-Ensârî’nin torunlarından olup 4 asır kadar evvel buraya yerleşen “Arâbîzâdeler” adıyla yad olunan aileye mensup olması…