hattatlarsofasi.com
Âtıfzâde Mehmed Vâhid Efendi
İstanbullu olan Âtıfzâde Mehmed Vâhid Efendi, Şeyhü’l-islâm Ömer Hüsâmeddîn Efendi’nin küçük kardeşidir. Fevkalade bir tahsîlin ardından bâ-imtihân müderris olmuş, târik-i tedrîsteki müddetini ikmâ…