hattatlarsofasi.com
Arnavutzâde Derviş Ahmed Efendi
Arnavut Hasan Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babasına nisbetle “Arnavutzâde Derviş Ahmed Efendi” künyesiyle ma’rûftur. Sıbyân mektebi sıralarında hatt-ı ta’lik öğrenmiş, bi’l…