hattatlarsofasi.com
Ârifî Eyyüb Efendi
Ârifî Eyyüb Efendi’nin hayatına dâ’ir ma’lûmâtımız çok azdır. Hüsn-i hattı evvelâ Mustafa Râkım Efendi’nin tilmiz-i hassı ve evlâd-ı ma’nevîsi Mehmed Hâşim Efendi’den meşketmişse de, icâzetini onun…