hattatlarsofasi.com
Alî Vasfî Efendi
Lâz Ömer Vasfî Efendi’nin şâkirdânından kudretli bir hattat olan Alî Vasfî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında, Galata Sarayı Mektebi’nin hüsn-i hat mu‘allimi olduğu ve hocasının H. 1240/M. 1824 sen…