hattatlarsofasi.com
Alî Sofî
Meşâhir hattâtînden Yahya Sofî’nin oğlu olarak Edirne’de dünyaya gelen Alî Sofî, “pederinden tahsîl-i fenn-i hat eylemiş” ve fevkalade kabiliyeti ile aklâmın her nev’inde, bilhassa da celî sülüste …