hattatlarsofasi.com
Alî Nâmık Efendi
İstanbullu olan Alî Nâmık Efendi küçük yaşta iken hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olmuş, eğitimini tamamladıktan sonra da Mekteb-i Bahriyye-i Şâhâne’de Kur’ân-ı Kerîm muallimliğine ta’yin edilmiştir.…