hattatlarsofasi.com
Ahmed Senâyî Efendi
Kütahyalı olan Ahmed Senâyî Efendi’nin silsile-i nesebi hakkına bir bilgi yoktur. Sıbyân mektebini memleketinde ikmâl eyledikten sonra medrese eğitimi almak için gittiği İstanbul’da Dal…