hattatlarsofasi.com
Ahmed Şâkir Efendi
İstanbullu olan Ahmed Şâkir Efendi’nin nesebi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Bahriye Nezâreti aklâmından birine hulefâ olup hayli zaman kitâbet hizmetinde…