hattatlarsofasi.com
Ahmed Kâtibî
Şeyh Hamdullah’ın dâmadı ve tilmizi Şükrullah Çelebi’nin hafîdi ve Pîr Mehmed Dede’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Ahmed Kâtibî, babası ve ceddi gibi hüsn-i hatta meyyâl olduğundan,…