hattatlarsofasi.com
Ahmed Cemâleddîn Şevkî Efendi
Yorgancı esnâfından İbrahim Edhem Efendi’nin oğlu olarak H. 29 Zi’l-hicce 1255/M. 4 Mart 1840 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ahmed Cemâleddîn Şevkî Efendi, evvelâ hıfzını ikmâl eylemiş ve ardı…