hattatlarsofasi.com
Ahmed Bedi’î Efendi
Meşâhir-i hattâtînden Mustafa Râkım Efendi’nin tilmizlerinden olan Ahmed Bedi’î Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgi elde edilememişdir. Öte yandan neşretmiş olduğumuz H. 1252/M. 18…