hattatlarsofasi.com
Ağakapılızâde Mustafa Efendi
Ağakapısı Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimi Ağakapılı İsmâ’il Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Ağakapılızâde Mustafa Efendi, hüsn-i hattı babasından meşkederek icâzet almıştır. Bir müd…