hattatlarsofasi.com
Ağakapılı İsmâ‘il Efendi
Şeyh Hamdullah üslûbunun önde gelen mümessillerinden biri olan Ağakapılı İsmâ‘il Efendi’nin terceme-i hâline da’ir ma’lûmâtımız pek azdır. Alî Efendi nâmında bir zâtın oğlu olduğu ve aklâm-ı sittey…