hattatlarsofasi.com
Abdurrahmân Gubârî
Abdullah nâmında bir zâtın oğlu olan Abdurrahmân Gubârî Akşehir’de doğmuş, tahsîlini orada tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek medreseye devam etmiş, ayrıca Kınalızâde Alî Efendi ve Müslîm Çeleb…