hattatlarsofasi.com
Abdullah Zühdî Efendi
Ashâb-ı kirâmdan Temimü’d-dârî Hazretleri’nin sülâlesine mensup Nabluslu Abdülkadir Efendi’nin oğlu olan Abdullah Zühdî Efendi Şam’da dünyaya gelmiştir. Esasen Arap kökenli olmakla beraber, Osmanlı…