hattatlarsofasi.com
Abdullah Efendi
Hattâtînden Mehmed Sâlih Efendi’nin oğlu olan Abdullah Efendi, hüsn-i hattı evvelâ babasından meşketmiş ve daha sonra tekemmül için Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’ye devam etmiştir. Hatta o meyânda…