hattatlarsofasi.com
Abdullah bin Cezzâr
İstanbullu olan Abdullah bin Cezzâr, “Cezzârzâde Abdullah” namıyla da tanınmaktadır. Genç yaşta hıfzını tamamlayarak hâfızlar zümresine katıldığı gibi, Hac vazîfesini de ifâ etmiştir. D…