hattatlarsofasi.com
Abdülkadir Kadrî Efendi
Hamdî Efendi’nin oğlu olan Abdülkadir Kadrî Efendi H. 1292/M. 1875 senesinde Rusçuk’da doğmuş, tarihlere “93 Harbi” olarak geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde beldeleri işgâle uğrayınca, dört yaş…