hattatlarsofasi.com
Abdülkadir Hamdî Efendi
Değerli hattatlardan olan Abdülkadir Hamdî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir fazla bir ma’lûmât yoktur. Hüsn-i hattı Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. Öte yandan hocası…