hattatlarsofasi.com
Abdülhâdî Efendi
Sicill-i Osmânî mü’ellifi, Abdülhâdî Efendi’nin Nakşibendî meşâyihinden olduğunu ve zamanının şeyhü’l-hattâtîni addedildiğini nakletmektedir. H. 1211/M. 1796 yılında vefât ederek Karacaahmet Mezarl…