hattatlarsofasi.com
Abdülahad Vahdetî Bey
Son devir Osmanlı hat san‘atının ma’ruf sîmâlarından olan Abdülahad Vahdetî Bey, Abdülhâfız nâmında bir zâtın oğlu olup H. 1248/M. 1832’de Burdur’da doğmuştur. İlk eğitimini memleketinde ikmâl eyle…