hattatlarsofasi.com
Abdî Dede
Şeyh Süleyman Efendi’nin soyundan Osman Ağa’nın oğlu olarak Şarkî Karahisar’da doğan Abdî Dede, tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra medrese eğitimi almak için İstanbul’a gitmiştir. Bu …