hattatlarsofasi.com
Mevlîd ve Şehâdet!
Vemâ Erselneka Ale’l-rahmeten li’l-â’lemîn (Enbiyâ Sûresi, 107. âyet) Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin fevkalade sülüs hattıyla yazdığı üzere “âlemlere ancak rahmet olmak üzere gönderilmiş” olan H…