hattatlarsofasi.com
Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi
Lâz Ömer Vasfî Efendi’nin şâkirdânından değerli bir hattat olan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi, Fâtih’teki Nakş-ı Dîl Vâlide Sultan Mektebi’nin ve Çenberlitaş civârında Bezm-i Âlem Vâlide Sultan n…