hattatlarsofasi.com
Hatib Ömer Vasfî Efendi
Son devir Osmanlı hat san‘atında celî sülüs kaleminin önde gelen hattatlarından biri olan Ömer Vasfî Efendi’nin asıl ismi Ömer Ziyâ olmakla beraber, bilâhare mahlâsını “Vasfî” ile değiştirmiş ve es…