hattatlarsofasi.com
Nefeszâde Seyyid İsmâ‘il Efendi
Hâlid Erzurumî’nin şakirdanından olan Nefeszâde Seyyid İsmâ‘il Efendi, başlarda kendine özgü bir tarz geliştirmek için sarf-ı gayret etmiş, muvaffâk olmayınca da Şeyh Hamdullah vadisinde karar kılm…