hattatlarsofasi.com
Konyalı Bir Hattat: Ebû-bekir Râşid Efendi
Türk hat san‘atında daha ziyâde Hâfız Osman’ın mukallidi olarak iştihâr etmiş olan Ebû-bekir Râşid Efendi, Mehmed Efendi nâmında bir zâtın oğlu olup Konya’da doğmuştur. Nitekim memleketine nisbetle…