hattatlarsofasi.com
Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi
Türk hat sanatı tarihinin en ma’ruf simâlarından biri olan Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi’nin mufassâl terceme-i hâli aklâm-ı sitte hattatları meyânında verilmiştir. O bâbda neşredilen …