hattatlarsofasi.com
Mustafa Kütâhî
Müderrisîn zümresinden olan Mustafa Kütâhî “Çömez Molla” lakabıyla müştehir Cûdî Ömer Efendi şâkirdânından Beypazarlı Müsta‘itzâde Süleyman Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almış ve daha …