hattatlarsofasi.com
“Râkım-ı Sânî” Mehmed Hâşim Efendi
Türk hat san’atının istisnasız en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Rakım Efendi’nin hânesine köle olarak duhûl eylemiş olmakla birlikte, onun teşvîkiyle başladığı hüsn-i hatta kısa zaman…