hattatlarsofasi.com
Son Reisü’l-hattâtîn Kâmil Akdik
Osmanlı İmparatorluğu’nun son “reisü’l-hattâtîn”i olan Kâmil Akdik, Sâmî Efendi’den H. 1300/M. 1884 yılında yazdığı hilye-i şerîfe ile icâzet aldıktan sonra, hüsn-i hattaki kudretine istinaden nakl…