hattatlarsofasi.com
Çarşambalı Ârif Bey
Son devir Osmanlı hat san’atının önde gelen simalarından biri olan Çarşambalı Ârif Bey, senelerce görev yapmış olduğu Mâliye Nezâreti Mektûbî Kalemi’nde mukabelecilik hizmetinde iken H. 1310/…