hattatlarsofasi.com
Yedikuleli Bir Hattat: Seyyid Abdullah Efendi
Henüz çocuk yaşta iken babası Seyyid Hasan Hâşimî Efendi’den yazı meşketmeğe başlayıp daha sonra tekemmül için Hâfız Osman’a bağlanan Seyyid Abdullah Efendi, hocasının medh ü senâsına na’il o…