hattatlarsofasi.com
Hatt-ı Ta’likin “Kazasker”i Mustafa İzzet Efendi
Türk hat san’atındaki asıl şöhretini sülüs ve nesihte ibraz eylediği kudrete borçlu olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi’den mücaz olduğu ta’likte de nice…