hasysa.wordpress.com
NA’IBU AL-FA’IL (PENGGANTI SUBJEK)
Nahwu dan Sharaf 2_32