hastreflektioner.wordpress.com
Vikten av att stå ut
Efter en veckas intensiv träning väcks många tankar. I mitt fall funderar jag på det väsentliga, och essentiella, i vikten av att stå ut. Stå ut med att alla tappra försök inte alltid blir rätt. St…