hartmansnetwerk.nl
Raad van Advies - Hartmans Netwerk
Het Hartmans Netwerk is een initiatief van de Stichting Fonds Hartman, die wordt ondersteund door de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS). Het netwerk heeft een Raad van Advies die bestaat uit (voormalig) topfunctionarissen binnen het openbaar bestuur. De Raad van Advies levert niet alleen inhoudelijke inbreng voor het Hartmans Netwerk, maar is ook betrokken bij de selectie van nieuwe leden voor het netwerk ... Read More