hartmansnetwerk.nl
Doelstellingen - Hartmans Netwerk
Visie ‘Met een kloppend hart streven wij er naar om met elkaar bij te dragen aan een vitale samenleving, waar wij onderdeel van uitmaken.’ Missie Wij zijn een op het openbaar bestuur gericht netwerk; dat vanuit het hart komt met vernieuwende en inspirerende oplossingen door het ontwikkelen, verbinden en uitdragen van ideeën voor maatschappelijke vraagstukken; door inzet van betrokken young ... Read More