hartmansnetwerk.nl
De klant centraal stellen - Hartmans Netwerk
Merel Tilstra schrijft over de relatie tussen leverancier en klant, opdrachtnemer en opdrachtgever, en over hoe deze relatie niet altijd even duidelijk is.