harpolekaren.wordpress.com
Imperiet slår tillbaka
Wikileaks grundare fick sin Internetkoppling nedkopplad av Ecuador (efter påtryckningar från USA) och Russia Today fick sina bankkonton frusna, utan motivering och utan rätt att överklaga. Eliten g…