harlingenonline.nl
Zoekt u vrijwilligerswerk?
Kom dan langs bij de vrijwilligerscentrale op maandagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur in kamer B.1 of donderdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur in kamer 0.2 U kunt ook bellen naar 0649765254 of…