harlingenonline.nl
Toegangspoort bij Koetille, Harlingen, opgeknapt
Een ruime vaarweg, een nieuwe oever, mooier uitzicht voor de bewoners en het toekomstige bedrijventerrein Oostpoort is bereikbaar via het Van Harinxmakanaal. Dat is het resultaat van de samenwerkin…