harlingenonline.nl
Onderzoek toont aan hoe erg de Waddenzee met plastic is vervuild
Voor het eerst is onderzocht hoeveel zwerfafval er in de Waddenzee zit en waar het eigenlijk vandaan komt. In opdracht van Rijkswaterstaat is het zwerfafval dit jaar op drie locaties geïnventarisee…