harlingenonline.nl
Ingezonden: Enquête-oorlog in Harlingen
Gaat de discussie in de gemeente Harlingen niet over de afvaloven zelf, dan gaat de discussie wel over de enquête over de afvaloven. Harlingers zijn goed in sjanteren. Aangezien ik een Harlinger be…