harlingenonline.nl
Groenhout FD wederom sponsor van Kaatsvereniging de Helfrichs
De naam van Groenhout Financiële Dienstverlening uit Witmarsum staat de komende jaren op de afdelingsshirts van de Kaatsvereniging uit Kimswerd. Ype Groenhout heeft het sponsorcontract met ‘de He…