harlingenonline.nl
antastische opbrengst SamenLoop voor Hoop Franeker
Hoe zei Gea Smits, onze voorzitter het ook maar weer? Voor ons is de SamenLoop geslaagd als we met elkaar kunnen zeggen ‘het was een belevenis’. Mogen we dan nu concluderen dat de tweede editie van…