harlingenonline.nl
60 jarig huwelijksjubileum Piebenga-van der Meij
Loco burgemeester Paul Schoute heeft zaterdag 11 mei 2019 het echtpaar Piebenga- van der Meij gefeliciteerd met hun 60-jarig huwelijksjubileum namens het gemeentebestuur van Harlingen. Foto: Joachi…